Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – 19.06.2017

Na skupščini Certa d.d. imenovan nov član nadzornega sveta

Cerkno, 19.6.2017: Na 27. skupščini Certa d.d. v Cerknem je bilo prisotnih 64,72 odstotkov delnic z glasovalno pravico. Skupščina je potrdila zamenjavo člana nadzornega sveta Certa d.d..

Na današnji skupščini družbe Certa d.d. je 99,52% prisotnih delničarjev potrdilo Boruta Piriha za novega člana nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet družbe Certa d.d. ima tri člane, v katerem sta, poleg danes imenovanega, še Andrej Laznik in Marjan Simonič. Skupščina je potekala brez zapletov, na sklep so bile vložene izpodbojne tožbe, varnostni ukrepi so bili v skladu s priporočili policije in varnostne službe.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Združeni za prihodnost – sporočilo za javnost – 22.07.2016

Pri povezovanju gospodarstva na Cerkljanskem smo naredili nov pomemben korak. 5 gospodarskih družb se je povezalo v razvojni konzorcij, ki bo kapitalsko, programsko in poslovno zagotavljal razvoj na širšem območju Cerkljanske. Gospodarske družbe, ki so se povezale so gospodarsko močne in poslovno stabilne. Direktorji in lastniki teh v povezovanju vidijo konkretne poslovne priložnosti, ki bodo s krepitvijo podjetij in ustanavljanjem novih na Cerkljanskem pomagale ohranjati delovna mesta in odpirala tudi nova.

S podpisom skupne izjave smo sklenili programsko sodelovanje, ki ne vključuje le sklepanje načelnih dogovorov, ampak tudi konkretne kapitalske povezave med posameznimi poslovnimi subjekti.

Izjava-pismo o nameri-združeni za prihodnost-22.07.2016