Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – sklep o vpisu direktorja družbe Certa Holding d.d. – 23.08.2017

OKROŽNO SODIŠČE IZDALO SKLEP O VPISU DIREKTORJA DRUŽBE CERTA HOLDING D.D.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je dne 18.8.2017 izdalo sklep o vpisu spremembe pri registrski zadevi Certa Holding d.d.

Sodišče je pri Certi Holding d.d. v sodni register s sklepom vneslo spremembo in dopolnitev podatkov in kot zakonitega zastopnika vpisalo direktorja družbe Certa Holding g. Boruta Piriha. Borut Pirih kot direktor zastopa družbo samostojno, pooblastilo pa velja od 16. septembra 2016 dalje.

Certa Holding d.d.

Izpis iz Ajpes-a:

Ajpes-vpis direktorja CH

 

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – skupščina družbe CERTA d.d. – 23.08.2017

SPOROČILO ZA JAVNOST – 28. skupščina družbe CERTA d.d.

Na 28. skupščini družbe CERTA d.d. v Cerknem je bilo prisotnih 88,55 odstotkov delnic z glasovalno pravico. Skupščina je potrdila, da se iz bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni skupaj 264.784,39 EUR. Na skupščini so podelili tudi razrešnico direktorici in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Na včerajšnji skupščini družbe CERTA d.d. se je 88,55 odstotkov prisotnih delničarjev z glasovalno pravico seznanilo z revidiranim letnim poročilom družbe CERTA d.d. za leto 2016 ter mnenjem revizorja. Skupščina se je seznanila tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2016.

Skupščina je z 95,10 odstotki oddanih glasov »za« sprejela sklep, da se bilančni dobiček, ki po revidiranih izkazih na dan 31.12.2016 znaša 687.333,80 EUR, uporabi v višini 416.772,48 EUR za oblikovanje rezerv za lastne delnice ter 264.784,39 EUR za izplačilo dividend, in sicer 0,13 EUR na delnico. Razlika v višini 5.776,93 EUR pa ostane nerazporejena.

Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija d.o.o.

Skupščina je potekala brez zapletov, varnostni ukrepi so bili zagotovljeni v skladu s priporočili varnostne službe in policije.

CERTA d.d.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Prijava in pooblastilo za 21. skupščino družbe CERTA HOLDING d.d.

 

Spoštovane delničarke, cenjeni delničarji Certe Holding d.d.!

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite 21. skupščine družbe Certa Holding d.d., ki bo potekala v četrtek, 31.8.2017, ob 16. uri, v dvorani Večnamenskega centra Cerkno, Bevkova ulica 22, v Cerknem.

Na skupščini (dnevni red si lahko ogledate na spletni strani www.certa.si/novice), se boste seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2016, revizorjevim mnenjem ter poročilom o delu nadzornega sveta družbe. Skupščina se bo tudi seznanila z višino in pokrivanjem bilančne izgube za leto 2016. Na skupščini bomo torej obravnavali lanskoletno poslovanje družbe Certa Holding d.d..

Če se skupščine osebno ne morete udeležiti, Vas prosimo, da za glasovanje pooblastite enega od pooblaščencev, ki bo glasoval v Vašem imenu in po Vaših navodilih. Pooblastitev je preprosta, izpolnite le priložen obrazec na spodnji povezavi – “Prijava in pooblastilo” in nam ga vrnete na naslov sedeža družbe do vključno 27.08.2017.

V primeru nejasnosti smo vam osebno na voljo vsak delovni dan, med 7.00 in 15.00 uro oziroma nas lahko pokličete na telefonski številki 05 37 75 791 ali 05 37 75 820.

Zahvaljujemo se vam za Vaše dosedanje zaupanje in Vas prijazno pozdravljamo.

S spoštovanjem,

CERTA HOLDING d.d.

Borut Pirih

direktor

 Prijava in pooblastilo Certa Holding d.d.-skupščina 2017     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: prijava in pooblastilo

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – 19.06.2017

Na skupščini Certa d.d. imenovan nov član nadzornega sveta

Cerkno, 19.6.2017: Na 27. skupščini Certa d.d. v Cerknem je bilo prisotnih 64,72 odstotkov delnic z glasovalno pravico. Skupščina je potrdila zamenjavo člana nadzornega sveta Certa d.d..

Na današnji skupščini družbe Certa d.d. je 99,52% prisotnih delničarjev potrdilo Boruta Piriha za novega člana nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet družbe Certa d.d. ima tri člane, v katerem sta, poleg danes imenovanega, še Andrej Laznik in Marjan Simonič. Skupščina je potekala brez zapletov, na sklep so bile vložene izpodbojne tožbe, varnostni ukrepi so bili v skladu s priporočili policije in varnostne službe.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Zaposleni v TIK-u navdušeni nad 120 urnim izobraževalnim programom – 26.05.2017

Zaposleni v TIK-u Kobarid navdušeni nad 120 urnim izobraževalnim programom v okviru projekta: »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019«.

»Ni mi žal, da sem se odločila za izobraževanje in če bi obstajala možnost, bi se ponovno vključila v isti program« je izjava udeleženke Vere Pavlin, ob koncu 120 urnega izobraževalnega programa, ki je pod vodstvom Posoškega razvojnega centra potekal v podjetju TIK Kobarid.

Več o tem:

Članek TIK-izobraževanje RŽU-maj 2017

P_20161124_174337

 

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – 16.05.2017

Zoran Golob je v pisni izjavi seznanil vodstvi družb, da iz osebnih razlogov odstopa s položaja predsednika in člana nadzornega sveta družbe Hotel Cerkno d.o.o. ter predsednika in člana nadzornega sveta družbe Certa d.d. z dnem izvedbe skupščine, ki bo odločala o imenovanju novega člana nadzornega sveta.

G. Zoran Golob je vodstvi obeh družb obvestil, da iz osebnih razlogov z dnem izvedbe skupščine odstopa z vseh funkcij v skupini Certa. V tej zvezi je sklicana skupščina družbe Certa d.d. z dne 19.06.2017. Prav tako mu bo prenehala funkcija v nadzornem svetu družbe Hotel Cerkno d.o.o. z imenovanjem novega člana.
Vodstvi družb
Hotel Cerkno d.o.o. in Certa d.d.