Petra Borovinsek Ni komentarjev

Združeni za prihodnost – sporočilo za javnost – 22.07.2016

Pri povezovanju gospodarstva na Cerkljanskem smo naredili nov pomemben korak. 5 gospodarskih družb se je povezalo v razvojni konzorcij, ki bo kapitalsko, programsko in poslovno zagotavljal razvoj na širšem območju Cerkljanske. Gospodarske družbe, ki so se povezale so gospodarsko močne in poslovno stabilne. Direktorji in lastniki teh v povezovanju vidijo konkretne poslovne priložnosti, ki bodo s krepitvijo podjetij in ustanavljanjem novih na Cerkljanskem pomagale ohranjati delovna mesta in odpirala tudi nova.

S podpisom skupne izjave smo sklenili programsko sodelovanje, ki ne vključuje le sklepanje načelnih dogovorov, ampak tudi konkretne kapitalske povezave med posameznimi poslovnimi subjekti.

Izjava-pismo o nameri-združeni za prihodnost-22.07.2016

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Izbor “Naj smučišče” in “Družini prijazno smučišče” za sezono 2015/16

V sredo, 20.04.2016, je v Hotelu Špik  v Kranjski Gori, ki ga obdaja prekrasna naravna kulisa, potekal že 25. izbor NAJ smučišča in Družini prijaznega smučišča za sezono 2015/16.

V utemeljenem pričakovanju visokih uvrstitev so na podelitvi zastopali družbo Hotel Cerkno d.o.o. in Smučarski center Cerkno direktorica, ga. Manuela Božič Badalič, vodja smučišča, g. Ciril Peternelj ter vodja prodaje in trženja, g. Uroš Žajdela.

Prireditev je pod pokroviteljstvom in vodenjem javnega zavoda radio-televizija oziroma hčerinskega programa Radio SI, potekala zanimiva, a po besedah udeležencev, slabo obiskana prireditev izbor Naj smučišč za leto 2016.

Kljub vsemu so predstavniki Hotela Cerkno d.o.o. nestrpno pričakovali razglasitev nagrajencev po izboru poslušalcev Radia SI in v konkurenci z Voglom (zmagovalec), Mariborskim Pohorjem, Roglo, Krvavcem, Kopami ter Kranjsko Goro zasedli zavidljivo 2. mesto ter hkrati naslov za »družini prijazno smučišče«.

Zapisal: Uroš Žajdela, vodja prodaje in trženja

Petra Borovinšek Ni komentarjev

Srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo s predstavniki skupine CERTA

V petek, 29.01.2016, se je v okviru svojih rednih obiskov na terenu, Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek z ekipo, mudil v Cerknem, kjer si je ogledal Smučarski center Cerkno ter obiskal družbo ETA CERKNO d.o.o..

Na delovnem kosilu v Alpski perli se je minister seznanil tudi s poslovanjem in izzivi vseh družb iz skupine CERTA ter se osebno srečal z ga. Manuelo Božič Badalič, direktorico družbe HOTEL CERKNO d.o.o., ga. Renato Bajt Kovač, direktorico družbe TIK d.o.o. in g. Andrejem Grahom, direktorjem družbe ETA CERKNO d.o.o.

V nadaljevanju obiska so se vsi predstavniki družb skupaj z ministrom udeležili posveta o razvojnih izzivih na Idrijsko-Cerkljanskem, ki ga je župan Občine Cerkno pripravil v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Idrija, Gospodarsko zbornico Slovenije, OZ za severno Primorsko, družbo ICRA d.o.o. ter Lokalnim odborom SMC Idrija – Cerkno.

Petra Borovinšek Ni komentarjev

Intervju: Cerkljanske Novice – december 2015

Petra Borovinšek je direktorica družbe za upravljanje in investiranje Certa d.d., ki je 100-odstotna lastnica družbe Hotel Cerkno d.o.o., 85-odstotna lastnica družbe TIK d.o.o. iz Kobarida in 25-odstotna lastnica družbe ETA Cerkno d.o.o. Ob izteku poslovnega leta in prvega leta na mestu direktorice Certe je za Cerkljanske novice povedala, da je bilo letošnje leto za cerkljanski finančni holding predvsem leto poslovnega osamosvajanja ter iskanja sinergij.

Kaj imate v mislih, ko pravite, da je bilo letošnje poslovno leto leto osamosvajanja?

V letošnjem letu smo med družbami Certa, Eta, TIK in Hotel Cerkno postavili temelje za dobre, konkurenčne poslovne odnose, ki veljajo med poslovnimi partnerji, med kupci in dobavitelji. Hotel Eti še naprej zagotavlja oskrbo z malicami na podlagi pogodbe o dobavi za letošnje in prihodnje leto.

Med Certo in Eto je ostala le še lastniška povezava. Z Eto in predsednikom uprave Egonom Koflerjem sicer sodelujemo korektno. Redno se srečujemo v okviru nadzornega sveta ter na skupščinah. Prav tako se na sejah nadzornega sveta srečujemo s predstavniki večinskega lastnika Ete, koncerna E.G.O., ki je tudi lastnik dobrih 3% Certe in redno spremlja naše poslovanje. 

Ob tem naj dodam, da Certa Eti ne zaračunava najemnine za poslovne prostore na stari Eti. Govorice o tem so se namreč pojavile ob selitvi proizvodnje s stare na novo Eto. Ti prostori so v izključni lasti Ete. Kolikor mi je znano, je osnovni razlog za selitev proizvodnje racionalizacija in optimizacija proizvodnega procesa.

Veliko večino prihodkov Certe predstavljajo dividende Ete, ki pa zadnja leta upadajo.

Drži. Res se prihodki in posledično dobiček Ete zadnja leta zmanjšujejo. V naših bilancah se to seveda pozna. Kljub temu nam danes naložba v 25% delež, ki ga imamo v Eti, prinaša največ.

Eta je po zamenjavi vodstva zelo omejila podporo lokalnemu okolju. Obstaja upanje, da bi to vlogo v prihodnje prevzela Certa?

Vsekakor je naša želja, da bi v prihodnosti lahko več doprinesli tudi k razvoju širšega okolja.

Hotel Cerkno se že od leta 2007 dalje sooča z upadom števila nočitev, upadom prihodkov iz vseh dejavnosti in večanjem izgube. Kako nameravate zajeziti negativne trende?

V preteklih letih je bilo ogromno investirano v razvoj Smučarskega centra Cerkno. Vemo, da te investicije prinašajo prihodke samo tri mesece v letu, kar ni dovolj, da bi družba poslovala pozitivno vse leto. Glavna naloga nove direktorice in vodje prodaje je sanacija poslovanja družbe, s poudarkom na ustvarjanju dodatnih prihodkov v mesecih, ko je hotel skoraj prazen – v aprilu, maju, oktobru, novembru.

Gostje, ki pridejo v Cerkno, odhajajo zadovoljni. To potrjuje tudi letošnja nagrada za »naj gostoljubnejši turistični kraj v Sloveniji«, ki je pripadla Občini Cerkno. Ob tej priložnosti naj omenim zgledno sodelovanje z županom in občinsko upravo, predvsem pri vzdrževanju občinske infrastrukture na področju turizma, in drugih projektih. Torej delamo dobro, hkrati pa se zavedamo, da bo potrebno v Cerkno dobesedno pripeljati več gostov. To bo naš največji izziv. Velik potencial imamo na tujih trgih, predvsem pri gostih iz ravninskih delov Evrope, ki obožujejo hribovito, zeleno pokrajino ter aktivno preživljanje počitnic. Ob tem seveda ne smemo pozabiti na slovenske goste.

Kako pa boste oblikovali bolj privlačno ponudbo? Verjetno se strinjate, da gostje postajajo vse bolj zahtevni.

Cerkno mora zaživeti kot kraj, znan po dogodkih. Lep primer je Jazz Cerkno. Na Črnem Vrhu imamo prekrasen objekt, Alpsko perlo, ki je poleti skoraj neizkoriščena. Vsi, ki jo vidijo, so navdušeni. Čudijo se, da tak objekt v Sloveniji obstaja. V tej restavraciji lahko organiziramo najrazličnejše prireditve. Letos smo na smučišču uredili Bike & Fun park Cerkno, pri čemer moram pohvaliti sodelovanje z lastniki zemljišč in Športnim društvom Pedal. Park, ki smo ga odprli z roko v roki, se je pokazal kot dobra naložba, ki jo je smiselno v prihodnje nadgraditi še s progami za manj zahtevne kolesarje ter jo vključiti v redno ponudbo hotela. Prav tako je potrebno v sodelovanju z LTO Laufar v redno ponudbo vključiti Gozdni selfness, ki je odličen inovativen produkt za razvajanje gostov iz večjih mest.

Naš cilj je vsakoletno posodabljanje in dopolnjevanje hotelske ponudbe. Novembra letos smo osvežili podobo restavracije, bistroja in recepcije. Čeprav je šlo za manjše lepotne popravke, je na začetku zimske sezone hotel zasijal v novi luči. V sodelovanju s kuharjem Boštjanom Novakom smo prenovili tudi celotno kulinarično ponudbo. Na prenovo čakajo še hotelske sobe, ki so bile zadnjič posodobljene pred petnajstimi leti.

Smučarska sezona se je letos začela že novembra. Boste ohranjali sloves družinskega smučišča, ki je v preteklosti v Cerkno prinesel že mnoga priznanja?

Naše smučišče je najboljše smučišče v Sloveniji. To bi morali večkrat izpostaviti, se pohvaliti, saj je najsodobnejše, varno. Sama ogromno smučam, zato zlahka potrdim, da se tudi v primerjavi s tujino nimamo česa sramovati. Preklopne sedežnice so prijazne otrokom, starejšim, vsem. Proge so vedno urejene. Letos smo dva starejša teptalca snega zamenjali z dvema sodobnejšima, tako da bodo proge še bolje pripravljene. Z vso oskrbo in ponudbo na smučišču se osredotočamo na to, da smo smučarjem čim bolj prijazno smučišče. Tako bo tudi v prihodnje, saj se je to izkazalo kot prava pot, ki pa jo bomo še dopolnjevali z dodatno ponudbo. Ne želimo biti samo družini prijazno smučišče, želimo soustvarjati tudi družini in gostom prijazen hotel, družini in gostom prijazno Cerkno.

Uspeh smučarske sezone pa je v veliki meri odvisen od vremena.

Res je. Odvisni smo od nizkih temperatur, snežnih padavin in lepega vremena za smučanje. To se je še posebej pokazalo lani, ko je žled zelo zaznamoval rezultate poslovanja. Na vremenske razmere ne moremo vplivati, lahko pa goste zadržimo pri nas tudi drugače. Ko smo med letošnjimi krompirjevimi počitnicami omogočili brezplačno uporabo bazena, je bil ta na trenutke celo prepoln. Bazen je naš potencial, vendar kliče k obnovi, s katero bo postal bolj prijazen uporabnikom. Danes je zelo športno naravnan, zato pa težje dostopen otrokom, starejšim, invalidom.

Kako boste posodabljanje financirali?

Del sredstev bo Hotel Cerkno pridobil s prodajo nepremičnin. Ta sredstva niso namenjena financiranju tekočega poslovanja, ampak izključno novim investicijam. V tem letu smo prodali počitniški dom v Portorožu, tri prazna stanovanja in nekaj zemljišč okoli Cerknega, trenutno poteka še prodaja počitniškega doma v Piranu. Vse večje prodaje potekajo javno in transparentno. Najprej kupce z objavo v časopisu in spletni strani družbe pozovemo k oddaji nezavezujočih ponudb, na podlagi katerih se določi izklicna cena za kasnejšo prodajo na javni dražbi. Žal je stanje nepremičnin zaradi dolgoletnega neinvestiranja izredno slabo.

Še razmišljate o ureditvi termalnega dela v hotelskem kompleksu?

O termalnem delu vseskozi razmišljamo. Osnova za takšno investicijo je večletno pozitivno poslovanje družbe in zagotovitev zadostnih sredstev za investiranje. Naš cilj je, da pričnemo projekt realizirati postopoma, najprej s prenovo obstoječega bazenskega kompleksa. Sanirati in urediti želimo bazensko teraso ter jo zastekliti, s čimer bi povečali prostor za razširitev bazenske ponudbe, tudi z masažnimi bazeni. Ker že danes v bazenskem kompleksu razpolagamo z velikimi površinami, bi bilo po mojem mnenju v tem trenutku neracionalno graditi nove. V preteklih letih je bilo v ta namen že pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je njegova veljavnost lani potekla. Letos smo začeli s postopkom ponovnega pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V Hotelu Cerkno ste letos zaposlili novo direktorico in vodjo prodaje. Bo sicer število zaposlenih v kolektivu ostalo na enaki ravni kot doslej?

Del kolektiva se postopoma upokojuje, tako da se bo število zaposlenih po mehkih metodah v prihodnje nekoliko zmanjšalo. Če bomo v pomladnih in jesenskih mesecih uspeli ustvariti več prihodkov, potem se nam za delovna mesta ne bo potrebno bati. Zavedati pa se moramo, da bo vsak od zaposlenih moral dodati svoj prispevek k boljšemu poslovanju družbe. Vsakdo bo moral na svojem delovnem mestu vsak dan delati po svojih najboljših močeh in pozitivni skupni rezultati bodo hitro opazni.

Letos smo prvič za vsa podjetja v skupini organizirali izobraževanje za vodje na temo »Praktično vodenje«, uvedli smo tudi interno informiranje o dogodkih v skupini preko okrožnic, poenotili smo usmeritve pri pripravi plana, uskladili mesečna poročila o poslovanju vseh družb. Velik poudarek smo dali povezovanju in sodelovanju znotraj skupine, ker le to prinaša sinergijske učinke.

Smo na pragu novega leta. S kakšnimi načrti vanj vstopa Certa?

Letos smo postavili enotne temelje poslovanja celotne skupine, prihodnje leto pa bomo pričeli z oblikovanjem strategije poslovanja družbe do leta 2020. Prav tako bomo pričeli aktivneje obveščati lastnike, male delničarje in ostale deležnike o poslovanju družbe in skupine, o dogajanju v skupini.

Priložnosti vidimo tudi v povezovanju z Občino Cerkno in celotnim okoljem. Cerkljanska je znana po izjemno uspešnih podjetnikih, ki mogoče iščejo tudi dodaten kapital. Tudi o tem bomo razmišljali v novi strategiji poslovanja. Upamo namreč, da se bo Cerkno, ki je bilo dolga leta osredotočeno na dejavnost Ete, začelo razvijati še v druge smeri. To se mi zdi pomembno predvsem zato, da v teh krajih zadržimo mlade. Vsi vemo, da je Eta proizvodno podjetje, v katerem kadri z visoko izobrazbo težko najdejo svoje mesto oziroma je število teh mest zelo omenjeno. Veliko mladih gre v Ljubljano in druge večje kraje, a se vedno zelo radi tudi vrnejo domov. In če bi imeli možnost, bi ostali tukaj. Zato moramo vsi skupaj razmišljati, kako tudi zanje ustvarjati nove priložnosti.

Prihajata božič in novo leto, polno drobnih želja, upanja, priložnosti za novo veliko zgodbo. Ob tej priložnosti vsem voščim srečno, zdravo in uspešno 2016!

Petra Borovinšek Ni komentarjev

Raziskovalci Inštituta Jožef Štefan na obisku v Kobaridu

V torek, 10.11.2015, so se na obisku v družbi TIK d.o.o. mudili raziskovalci Inštituta Jožef Stefan iz Ljubljane. Družbo so obiskali strokovnjaki in raziskovalci dveh raziskovalnih odsekov in sicer:

 • Odseka za fiziko:
  • Odseka za tanke plasti in površine (F3),
  • Odseka za tehnologijo površin in optoelektroniko (F4),
 • Odseka za kemijo in biokemijo:
  • Odseka za nanostrukturne materiale (K7),
  • Odseka za fiziko trdne snovi (F5),

ter  Centra za prenos tehnologij in inovacij (CTT).

Namen obiska in srečanja raziskovalcev s sodelavci družbe TIK d.o.o. je bila splošna predstavitev IJS in predstavitev dela posameznih odsekov sodelavcem v družbi TIK d.o.o, predstavitev današnje dejavnosti in tehnologije družbe TIK d.o.o., pregled skupnih možnosti sodelovanja na področju:

 • razvoja hidrofilnega nanosa urinskega katetra,
 • izboljšav na drsnosti katetra,
 • razvoja novih inovativnih medicinskih izdelkov, 
 • zaščite površin brizgalnih in oblikovalnih orodij ter
 • pridobitve ustreznih virov, ki bi še dodatno podprli prizadevanja za sodelovanje (razpisi).

Direktorica družbe TIK d.o.o., gospa Renata Bajt Kovač: »V družbi TIK d.o.o. si želimo, da bi se čim več idej in predlogov uresničilo in da bi naše podjetje imelo boljše proizvodne procese in inovativne izdelke. Prav gotovo je to eden izmed korakov k uresničitvi naših ciljev.«