Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – CERTA HOLDING d.d. – 20.10.2016

Uprava družbe CERTA HOLDING d.d. in nadzorniki legitimno izvoljeni, svoje delo opravljajo skladno s pooblastili

CERTA HOLDING d.d. se distancira od enostranskih in poenostavljenih trditev skupine delničarjev, ki so zavajujoče in napačno interpretirane.

V izogib enostranskim in zavajujočim komentarjem ter stališčem Civilne iniciative, ki so bila zelo napačno razumljena, želimo izpostaviti, da so uprava družbe CERTA HOLDING d.d. in njeni nadzorniki legitimno izvoljeni, da svoje delo opravljajo skladno s pooblastili in da sodni procesni postopki, ki potekajo, v ničemer ne vplivajo na opravljanje funkcij, na katere so bili imenovani. To, da skupina delničarjev trdi nasprotno, uveljavlja ničnost oz. izpodbojnost sprejetih sklepov in to poskuša dokazati na sodišču, je njihova legitimna pravica;  o tem, kdo ima prav, pa bo na koncu odločalo sodišče.

Sodišče ni ustavilo vpisa nadzornikov v sodni register, ampak je postopek samo prekinilo (zadržalo), dokler v sporu ne bo dokončno (pravnomočno) odločeno o vseh spornih vprašanjih. Mandat nadzornikov in direktorja ter opravljanje njihovih funkcij pa ni odvisen  od vpisa v sodni register.

Nadzorniki in uprava družbe CERTA HOLDING d.d. torej normalno opravljajo svoje delo v okviru zakonskih pooblastil, ki opredeljujejo njihove funkcije.

CERTA HOLDING d.d.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

TIK d.o.o. – registracija raziskovalno razvojne enote – 01.08.2016

Družba TIK d.o.o., podjetje za izdelavo medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo iz Kobarida, ima dolgoletno tradicijo dela in poslovanja v okviru panoge medicinskih pripomočkov. Podjetje želi postati prepoznaven in cenjen evropski proizvajalec medicinskih izdelkov tako na področju humane medicine kot tudi na področju veterine.

Zavedamo se, da brez dobro organizirane razvojne dejavnosti in sposobnih ter kompetentnih sodelavcev ne moremo doseči zastavljenega cilja. Samo kakovostni, inovativni in cenovno konkurenčni izdelki, ki so rezultat razvojnega in raziskovalnega dela znotraj podjetja, lahko zagotavljajo uspešno širitev in razvoj poslovanja v prihodnje.

Z namenom uresničitve omenjenih ciljev, smo organizirali v podjetju raziskovalno-razvojno skupino in jo konec meseca julija letošnjega leta tudi uspešno registrirali pri Agenciji za raziskovalno dejavnost  RS. Raziskovalno-razvojno skupino TIK vodi g. Robert Zorjan, skupaj z vodjem tehnologije in razvoja, g. Albertom Kurinčičem.

Razvojno-raziskovalno delo v podjetju ločimo na dva večja sklopa:

  • Razvoj izdelkov in materialov:
    Na tem področju imamo odprte tri večje projekte. Izdelke razvijamo kot razvojni dobavitelji za tri velike mednarodno uveljavljene korporacije. Poleg tega razvijamo tudi nove izdelke za lansiranje na trg pod lastno blagovno znamko;
  • Razvoj tehnologije:
    Projekti na tem področju so usmerjeni na povečanje cenovne konkurenčnosti obstoječih izdelkov, ter razvijanje novih tehnologij izdelave, ki odpirajo možnost izdelave novih inovativnih izdelkov.

V okviru razvojno-raziskovalnega dela se je podjetje povezalo s fakultetami vseh treh univerz v Sloveniji in z Inštitutom Jožef Štefan Ljubljana, ki v svojih programih razvijajo materiale in tehnologije s področja medicine.

S tem imamo dostop do znanja, ki je nujno potrebno za uspešen razvoj. S povezovanjem vstopamo tudi do znanj strokovnjakov v mednarodnem okolju ter jih prenašamo v našo proizvodnjo. V raziskovalno-razvojno skupino so trenutno vključeni trije sodelavci, na trenutno odprtih projektih pa sodelujejo tudi drugi sodelavci.

Renata Bajt Kovač, direktorica

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – imenovanje novega direktorja CERTA HOLDING d.d.

Nadzorni svet družbe CERTA HOLDING d.d. je na 2. redni seji imenoval novega direktorja družbe Boruta Piriha, uni. dipl. ekonomista iz Cerkna, in sicer za obdobje petih let.

Do zamenjave in njegove razrešitve je prišlo na izrecno osebno željo dosedanjega direktorja Zorana Goloba, z namenom umiritve razmer v celotni skupini in lokalnem okolju.

Nadzorni svet družbe CERTA HOLDING d.d.

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Sporočilo za javnost – CERTA HOLDING d.d. – 26.08.2016

Uprava družbe CERTA HOLDING družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb d.d., javnost obvešča, da preklicuje sklic skupščine, ki je bila sklicana za 29.08.2016 ob 12. uri. Izvedba se preloži na četrtek, 01.09.2016, ob 12.00 uri, v poslovnih prostorih salona Hotela Cerkno.

Uprava družbe je dne 26.08.2016 v jutranjih urah prejela sklep Okrajnega sodišča v Idriji, ki je na predlog delničarja Milana Cigliča iz Cerknega, izdalo sklep o zavarovanju dokazov. Na podlagi tega so pooblaščene osebe sodišča zasegle vse prijave delničarjev na skupščino in vsa pooblastila pooblaščencev. Sodni pregled oziroma zavarovanje dokumentacije je bil končan šele v večernih urah in po koncu delovnega časa. Uprava družbe zato ni mogla pravočasno sama pregledati in preveriti vseh prijav in pooblastil ter njihovo skladnost s stanjem v delniški knjigi ter s tehničnimi službami in ob njihovi podpori zagotoviti vse potrebne tehnične pogoje za izvedbo skupščine. Skupščino smo tako preložili, kar je uprava tudi objavila na spletni strani AJPES.

Uprava družbe se vsem na skupščino prijavljenim delničarjem opravičuje za nastalo nevšečnost, ki je ni mogla preprečiti in jih vljudno vabi, da se skupščine udeležijo v novem terminu. Vse prijave na skupščino ter pooblastila, prejete do 25.08.2016, veljajo tudi za nov termin skupščine.

Zorko Golob, direktor

Petra Borovinsek Ni komentarjev

Združeni za prihodnost – sporočilo za javnost – 22.07.2016

Pri povezovanju gospodarstva na Cerkljanskem smo naredili nov pomemben korak. 5 gospodarskih družb se je povezalo v razvojni konzorcij, ki bo kapitalsko, programsko in poslovno zagotavljal razvoj na širšem območju Cerkljanske. Gospodarske družbe, ki so se povezale so gospodarsko močne in poslovno stabilne. Direktorji in lastniki teh v povezovanju vidijo konkretne poslovne priložnosti, ki bodo s krepitvijo podjetij in ustanavljanjem novih na Cerkljanskem pomagale ohranjati delovna mesta in odpirala tudi nova.

S podpisom skupne izjave smo sklenili programsko sodelovanje, ki ne vključuje le sklepanje načelnih dogovorov, ampak tudi konkretne kapitalske povezave med posameznimi poslovnimi subjekti.

Izjava-pismo o nameri-združeni za prihodnost-22.07.2016