po dogovoru

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

+386 5 37 75 791

po dogovoru

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

+386 5 37 75 791

Osebna izkaznica družbe

Firma: CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.
Skrajšana firma: CERTA d.d.
Poslovni naslov: Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, Slovenija
Telefon: +386 5 37 75 791
E-pošta: info@certa.si
Spletna stran: www.certa.si
Matična številka: 5041643000
Davčna številka: SI 92313710
Številka transakcijskega računa: SI56 0475 2000 0162 816 pri Novi KBM d.d.
Osnovni kapital: 9.432.581,70 EUR
Število delnic: 2.262.010
Oznaka delnice pri KDD: CTCG
Nadzorni svet: Marjan Batagelj – predsednik

Marko Simšič – namestnik predsednika

Špela Rihar – član

Top