07:00 – 15:00

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

05 37 75 791

07:00 – 15:00

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

05 37 75 791

Osebna izkaznica družbe

Firma: CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d.
Skrajšana firma: CERTA d.d.
Poslovni naslov: Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, Slovenija
Telefon: +386 5 37 75 791
E-pošta: info@certa.si
Spletna stran: www.certa.si
Matična številka: 5041643000
Davčna številka: SI 92313710
Številka transakcijskega računa: SI56 0475 2000 0162 816 pri Novi KBM d.d.
Osnovni kapital: 9.432.581,70 EUR
Število delnic: 2.262.010
Oznaka delnice pri KDD: CTCG
Nadzorni svet: Borut Pirih – predsednik

Marjan Simonič – namestnik predsednika

Andrej Laznik – član

Top