Petra Borovinsek Ni komentarjev

 

Spoštovane delničarke, cenjeni delničarji Certe Holding d.d.!

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite 21. skupščine družbe Certa Holding d.d., ki bo potekala v četrtek, 31.8.2017, ob 16. uri, v dvorani Večnamenskega centra Cerkno, Bevkova ulica 22, v Cerknem.

Na skupščini (dnevni red si lahko ogledate na spletni strani www.certa.si/novice), se boste seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2016, revizorjevim mnenjem ter poročilom o delu nadzornega sveta družbe. Skupščina se bo tudi seznanila z višino in pokrivanjem bilančne izgube za leto 2016. Na skupščini bomo torej obravnavali lanskoletno poslovanje družbe Certa Holding d.d..

Če se skupščine osebno ne morete udeležiti, Vas prosimo, da za glasovanje pooblastite enega od pooblaščencev, ki bo glasoval v Vašem imenu in po Vaših navodilih. Pooblastitev je preprosta, izpolnite le priložen obrazec na spodnji povezavi – “Prijava in pooblastilo” in nam ga vrnete na naslov sedeža družbe do vključno 27.08.2017.

V primeru nejasnosti smo vam osebno na voljo vsak delovni dan, med 7.00 in 15.00 uro oziroma nas lahko pokličete na telefonski številki 05 37 75 791 ali 05 37 75 820.

Zahvaljujemo se vam za Vaše dosedanje zaupanje in Vas prijazno pozdravljamo.

S spoštovanjem,

CERTA HOLDING d.d.

Borut Pirih

direktor

 Prijava in pooblastilo Certa Holding d.d.-skupščina 2017     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: prijava in pooblastilo