Petra Borovinsek Ni komentarjev

VIŠJE SODIŠČE POTRDILO SKLEP SODIŠČA PRVE STOPNJE V REGISTRSKEM POSTOPKU SKUPŠČINE CERTA HOLDING D.D.

Višje sodišče v Kopru je 5.4.2018 kot neutemeljeno zavrglo pritožbo na sodnikovo odredbo ter kot nedopustno zavrnilo pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici v registrskem postopku skupščine Certa Holding d.d., z dne 30.10.2017.

Pritožniki so na Višje sodišče vložili pritožbo zoper odločitev sodišča na prvi stopnji, da se ne objavi zapisnika t.i. parkiriščne skupščine. Z njo so spodbijali odredbo sodišča v registrskem postopku, da se zavrne objava notarskega zapisnika o skupščini CERTA HOLDING ter sklep sodišča, da predloga za objavo zapisnika skupščine ni vložila upravičena oseba.

Neobjavo zapisnika t.i. parkiriščne skupščine je sodišče na prvi stopnji utemeljilo z dejstvi, da »skupščina« ni bila izvedena na kraju, ki je bil s sklicem skupščine predviden (potekala naj bi na parkirišču ob vhodu v Večnamenski center Cerkno in ne v dvorani Večnamenskega centra Cerkno); da na njej ni bilo prisotno poslovodstvo, ki je skupščino sklicalo in da ni šlo za primer, ko poslovodstvo ne bi hotelo predložiti zapisnika za objavo, saj je bila skupščina v skladu s sklicem v sodnem registru vpisanega zakonitega zastopnika tega dne, tudi izvedena v prostorih, kjer je bila sklicana in je bil v sodni register predložen predlog za objavo zapisnika skupščine.

Prav tako je višje sodišče potrdilo ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da je direktor CERTA HOLDING pooblaščen za zastopanje.

Pritožbeno sodišče je s tem potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

Certa Holding d.d.