Petra Borovinsek Ni komentarjev

NA CERTI HOLDING PREJELI PREVZEMNO PONUDBO POSTOJNSKE JAME d.d.

Vodstvo družbe Certa holding je danes s strani družbe Postojnska jama d.d. prejela prevzemno ponudbo. V roku, ki ga predvideva zakon, bo vodstvo CERTA HOLDING d.d. prevzemno ponudbo natančno proučilo in podalo mnenje na strateške načrte prevzemnika in njegov vpliv na nadaljnji razvoj družbe.

Več o tem na: https://www.postojnska-jama.eu/sl/novice/2017/prevzemna-ponudba/

Zaradi objavljenega prevzemnega postopka glede nameravanega prevzema družbe CERTA HOLDING d.d., je vodstvo družbe preklicalo redno letno skupščino družbe, ki je bila sklicana za četrtek, 31. avgusta 2017, ob 16. uri. O novem sklicu skupščine bodo delničarji obveščeni v skladu z zakonom.

CERTA HOLDING d.d.

Preklic 21. skupščine z dne 31.08.2017