Petra Borovinsek Ni komentarjev

OKROŽNO SODIŠČE IZDALO SKLEP O VPISU DIREKTORJA DRUŽBE CERTA HOLDING D.D.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je dne 18.8.2017 izdalo sklep o vpisu spremembe pri registrski zadevi Certa Holding d.d.

Sodišče je pri Certi Holding d.d. v sodni register s sklepom vneslo spremembo in dopolnitev podatkov in kot zakonitega zastopnika vpisalo direktorja družbe Certa Holding g. Boruta Piriha. Borut Pirih kot direktor zastopa družbo samostojno, pooblastilo pa velja od 16. septembra 2016 dalje.

Certa Holding d.d.

Izpis iz Ajpes-a:

Ajpes-vpis direktorja CH