07:00 – 15:00

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

05 37 75 791

07:00 – 15:00

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

05 37 75 791

Zgodovina

Družba CERTA d.d. je bila ustanovljena leta 1992, z lastninskim preoblikovanjem in preimenovanjem družbe ETA CERKNO p.o.. Tako družba CERTA d.d. postane lastnica družbenega kapitala družbe ETA CERKNO p.o.. Lastniki družbe CERTA d.d. postanejo družba E.G.O. Zug, Švica in skupnost delničarjev, ki preko notranjega odkupa (zaposleni in upokojenci v družbah ETA CERKNO, HOTEL CERKNO, HIŠA in CERTA) od Sklada RS za razvoj postanejo lastniki družbe.

V letu 1998 večina teh delničarjev ustanovi družbo pooblaščenko CERTA HOLDING d.d., na katero prenesejo svoje delnice in s tem pridobijo delnice družbe CERTA HOLDING d.d.. Ta družba je v razmerju do družbe CERTA d.d. obvladujoča družba, saj ima v lasti 54,34 odstotkov delnic družbe CERTA d.d.

Z lastninskim preoblikovanjem družba CERTA d.d. postane 100 odstotna lastnica družbe HOTEL CERKNO d.o.o., v letu 1997 pa od Slovenske razvojne družbe odkupi družbo TIK d.o.o. iz Kobarida. Danes je družba 85,52 odstotna lastnica družbe TIK d.o.o..

Družba CERTA d.d. ima trenutno 2 zaposlena, njeni lastniki pa so:

  Št. delnic
Lastnik 31.12.2017 31.12.2016 % lastništva 2017
CERTA HOLDING d.d. 1.229.202 1.229.202 54,34
MAKSIMA HOLDING d.d. – v stečaju / 285.296 /
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad / 217.069 /
DUTB, d.d. 485.296 200.000 21,45
ROBLEK d.o.o. 125.844 / 5,56
E.G.O. ELEKTRO-GERAETE AG  Zug, Švica 82.052 82.052 3,63
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. in kritni sklad Prvega PS 43.774 43.774 1,94
Ostali delničarji 70.635 70.635 3,12
Lastne delnice 225.207 8.138 9,96
SKUPAJ 2.262.010 2.262.010 100,00
Top