po dogovoru

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

+386 5 37 75 791

po dogovoru

Pon. - Pet.

Cerkno

Ličarjeva ulica 7

+386 5 37 75 791

Zgodovina

Družba CERTA d.d. je bila ustanovljena leta 1992, z lastninskim preoblikovanjem in preimenovanjem družbe ETA CERKNO p.o.. Tako družba CERTA d.d. postane lastnica družbenega kapitala družbe ETA CERKNO p.o.. Lastniki družbe CERTA d.d. postanejo družba E.G.O. Zug, Švica in skupnost delničarjev, ki preko notranjega odkupa (zaposleni in upokojenci v družbah ETA CERKNO, HOTEL CERKNO, HIŠA in CERTA) od Sklada RS za razvoj postanejo lastniki družbe.

V letu 1998 večina teh delničarjev ustanovi družbo pooblaščenko CERTA HOLDING d.d., na katero prenesejo svoje delnice in s tem pridobijo delnice družbe CERTA HOLDING d.d.. Ta družba je v razmerju do družbe CERTA d.d. obvladujoča družba, saj ima v lasti 54,34 odstotkov delnic družbe CERTA d.d.

Z lastninskim preoblikovanjem družba CERTA d.d. postane 100 odstotna lastnica družbe HOTEL CERKNO d.o.o., v letu 1997 pa od Slovenske razvojne družbe odkupi družbo TIK d.o.o. iz Kobarida. Danes je družba 85,52 odstotna lastnica družbe TIK d.o.o..

Družba CERTA d.d. ima trenutno enega zaposlenega (direktorica), njeni lastniki pa so:

Lastnik

Št. delnic
30.06.2018

% lastništva

CERTA HOLDING d.d.

1.229.202

54,34

POSTOJNSKA JAMA, d.d.

529.957

23,43

ROBLEK d.o.o.

125.844

5,56

E.G.O., Zug, Švica

82.052

3,63

Lastne delnice

225.207

9,96

Ostali delničarji

69.748

3,08

SKUPAJ

2.262.010

100,00
Top